IV Duchowa Międzyleska Pielgrzymka na Jasną Górę

Tradycją stało się już, że Pątnikom Praskiej Pielgrzymki Pieszej rokrocznie towarzyszy Duchowa Pielgrzymka Międzyleska z Warszawy na Jasną Górę, z czego ogromnie się cieszymy. W tym roku Pielgrzymka Duchowa wyruszy już po raz czwarty.

Pielgrzymka ta ma charakter dziewięciodniowej Nowenny do Matki Bożej Jasnogórskiej, a pątnicy obu Pielgrzymek – pieszej i duchowej – wspierają się wzajemną modlitwą, łącząc się duchowo (i w miarę możliwości technicznych – w bezpośrednich transmisjach ze szlaku) we wspólnej modlitwie.
Podobnie jak w latach ubiegłych czuwanie w parafii Imienia Najświętszej Maryi Panny przy ul. Bursztynowej w Warszawie – Międzylesiu prowadził będzie Mariusz Talarek, wieloletni oddany Pomocnik Matki Kościoła.

Nowenna obejmować będzie:

18:00 Msza Święta

19:00 Nieszpory

19:30 Różaniec – cz. I

20:00 lektura Pisma Świętego i Ojców Kościoła, adoracja

20:30 Różaniec – cz. II (za Ojczyznę)

21:00 Apel Jasnogórski – transmisja z Pieszej Pielgrzymki Pomocników Matki Kościoła (w miarę możliwości technicznych).

Pątnicy piesi zmierzający na Jasną górę – wspierani modlitwami grupy z Międzylesia – zaniosą intencje pielgrzymów duchowych przed Tron naszej Matki,. Duch wspólnoty i rozmodlenia jest odczuwalny w obu grupach. Jeśli nie możesz fizycznie pielgrzymować do Duchowej Stolicy Polski – dołącz duchowo!

Zobacz też: zaproszenie na III Duchową Pielgrzymkę Międzyleską A.D. 2013 http://www.diecezja.waw.pl/3126