Trasa PPP – wersja opisowa

Dzień 1
16 sierpnia – Msza Święta: 6:00
Warszawa Kamionek – Otwock Wielki (32 km)

Parafia pw. św. Ojca Pio 5,3 km
Żerzeń 5,2 km
Błota 7,8 km
Świdry Wielkie 5,3 km
Otwock Wielki 8,4 km

Dzień 2
17 sierpnia – Msza Święta: 5:00
Otwock Wielki – Nowa Wieś (35,6 km)

Góra Kalwaria 8,3 km
Pęcław 6,7 km
Rososz 4 km
Żelazna/Piekut 5,0 km
Michalczew 5,0 km
Nowa Wieś 6,6 km

Dzień 3
18 sierpnia – Msza Święta: 5:00
Nowa Wieś – Stara Błotnica (39,4 km)

Wrociszew 8,4 km
Las za Budami Michałowskimi 5,6 km
Stromiec 9,8 km
Bobrek 6,0 km
Kiełbów Nowy 4,6 km
Stara Błotnica 5,0 km

Dzień 4
19 sierpnia – Msza Święta: 7:00
Stara Błotnica – Dębiny (27,1 km)

Kaszów 4,0 km
Przytyk 7,0 km
Wrzos 5,4 km
Babia Góra 5,7 km
Dębiny 4,0 km

Dzień 5
20 sierpnia – Msza Święta: 8:00
Dębiny – Nieświń (31,4 km)

Skrzyńsko 8,8 km
Przysucha 3,0 km
Janów 5,4 km
Ruski Bród 4,2 km
Las 5,6 km
Nieświń 4,4 km

Dzień 6
21 sierpnia – Msza Święta: 6:00
Nieświń – Lipa (31,1 km)

Rogów 5,7 km
Końskie 3,3 km
Kazanów 4,9 km
Dęba 6,7 km
Ruda Malenicka 4,2 km
Lipa 6,3 km

Dzień 7
22 sierpnia – Msza Święta: 6:00
Lipa – Januszewice (33,3 km)

Las Stara Wieś 4,7 km
Pilczyca 7,6 km
Lasek 6,2 km
Żeleźnica 6,6 km
Januszewice 5,8 km

Dzień 8
23 sierpnia – Msza Święta: 5:00
Januszewice – Łysiny (34,5 km)

Kluczewsko 6,5 km
Las Praczka 6,7 km
Maluszyn 4,4 km
Pukarzów 5,4 km
Borzykowa 4,2 km
Łysiny 7,3 km

Dzień 9
24 sierpnia – Msza Święta: 5:30
Łysiny – Siedlec (34,5 km)

Rogaczew 5,5 km
Święta Anna 4,9 km
Wola Mokrzewska 6,7 km
Krasice 4,7 km
Źródła pod Mstowem 6,4 km
Siedlec 4,8 km

Dzień 10
25 sierpnia – Msza Święta: 10:30 (Kaplica Różańcowa)
Siedlec – Jasna Góra (11,4 km)

Przeprośna Górka 2,1 km
Jasna Góra 9,3 km