Rzecz o Darach Ducha Świętego

Często nieuświadamiane, często pomijane, często – w świecie samozrozumienia – uważane za własny geniusz… Dary Ducha Świętego… dary! Na samym początku należy sobie bardzo jasno uzmysłowić prawdę, iż najważniejszym DAREM, jaki otrzymujemy w sakramencie bierzmowania, jest sam DUCH ŚWIĘTY!!!
Czytaj dalej

Cnota modlitewnej wytrwałości

Spośród wielu cnót niezbędnych do rozwoju życia duchowego należy zaliczyć wytrwałość. Sam Pan Jezus często mówi o tym, abyśmy wytrwali w Jego miłości, w Jego nauce, w naśladowaniu Jego drogi. Życie duchowe nigdy się nie rozwinie, jeśli nie będzie w nim systematyczności i wytrwałości. Do czego jest potrzebna wytrwałość w modlitwie? Przynajmniej do dwóch rzeczy: do zakorzenienia się w Bogu i do zatrzymania w sobie jak najwięcej Bożej łaski.
Czytaj dalej

Na pomoc duszy

-Pragniemy, by działalność Fudacji Pomocy Psychologicznej i Duchowej Inigo odpowiadała chrześcijańskiej wizji świata i człowieka w duchu ignacjańskim: kochać i służyć we wszystkim – tak o nowym dziele mówi o. Dariusz Michalski SJ, członek zarządu fundacji.
Czytaj dalej