Praska Pielgrzymka Piesza w 2007 roku

Okiem Andrzeja „Druta”