Spotkania w Kamionku w 2004 roku

11 stycznia 2004